Bergsprängning och bergarbeten i Göteborg

GBB Syd utför bergsprängning och bergarbeten i Göteborg med omnejd. Vår specialitet är bergförstärkning och losshållning.

Via vårt moderbolag Gnesta Bergbyggare AB har vi skaffat oss kompetensen och erfarenheten att utföra alla typer av bergarbeten.
Läs mer om vilka tjänster vi har att erbjuda.

Du kan även kontakta oss för mer info om våra tjänster.

Bergsprängning

Inget jobb är det andra likt när det kommer till bergsprängning men du kan alltid lita på vår professionalism. För dig är det skönt att veta att vi håller det vi lovar och tar ansvar för att minimera störningar för omgivningen.

Läs mer

Bergspräckning

Bergspräckning är ett sätt att inte riskera sprängskador på känslig omgivning. Exempel på bergspräckningstekniker är bland annat hydraulisk spräckning och användning av snigeldynamit.

Fördelen med bergspräckning är att man inte behöver en besiktning av närliggande bebyggelse, då det inte finns någon risk för skador i omgivningen. I tätt placerade borrhål använder vi ett hydrauliskt verktyg som vibrationsfritt spräcker berget.

Läs mer

Bergförstärkning

Efter att vi sprängt och spräckt berg och du har byggt färdigt, kan vissa delar av berget behöva förstärkas. Det finns även naturliga obearbetade sluttningar som kan behöva bergförstärkning. Till exempel bergsskärningar som ligger jämte vägar eller i underjordiska schakt och tunnlar. Det finns olika sätt att förstärka berg och vi behärskar dem alla. Exempel nätning, bultning, skrotning.

Läs mer

Sprutbetong

Ibland vill du inte skrota, näta eller bulta berget men du vill säkra det och förhindra att lösa stenar ramlar ner. Du kanske vill ha en jämn och estetiskt tilltalande slät yta. Då behandlar vi det med sprutbetong som fäster lösa stenar och grus. Berget får en slät och ren betongyta som du sedan kan måla eller bara låta vara som den är. Resultatet är snyggt och prydligt. Vi har egna sprutrobotar i alla storlekar men utför även handhållen betongsprutning.

Läs mer

Keminjektering

Med hjälp av keminjektering kan vi täta sprickor i betongkonstruktioner, till exempel parkeringshus, källare och hisschakt. Särskilt där du har elektroniska installationer vill du ha en torr miljö. Vi har rätt verktyg och kunniga medarbetare för att lösa dina fuktproblem.

Läs mer

Partners

Våra partners kan hjälpa er olika typer av berg och entreprenadarbeten i Stockholmsområdet. Besök deras hemsidor för mer information.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Besöksadress
Mölndalsvägen 42

412 63 Göteborg

Lager/verkstad
Ögärdesvägen 15 C

433 30 Partille

Dennis Hedström
Dennis Hedström

VD/Arbetschef

Mobil: 070-760 20 52

dennis@gbbsyd.se

Nenad Blagojevic
Nenad Blagojevic

Arbetschef

Mobil: 076-610 45 10

nenad@gbbsyd.se